به نظر شما وبسایت قروه درجزین در کدام قسمت پیشرفت داشته است؟
(56.81%) 50
در آپدیت روزانه وبسایت
(10.22%) 9
در طراحی قالب وبسایت
(6.818%) 6
در امکانات(خبرنامه و...)وبسایت
(6.818%) 6
سریع بالا آمدن وبسایت
(6.818%) 6
من نظری ندارم

تعداد شرکت کنندگان : 77